دوشنبه، 31 خرداد 1400

شهرك صنعتي قرچك

سوالات متداول ، نقشه شهرك، دانلود فرمهاي اخذ مجوز احداث و كاريابي

اجاره / واگذاري قطعه

با توضيح اينكه 
هرگونه انتقال و واگذاري زمين بدون مجوز كتبي از شركت شهرك هاي صنعتي تهران فاقد اعتبار است.
مشخصات قطعه را با ذكر شماره تماس ذكر فرماييد
.

دسته بندی: ---
تاریخ: 26 دی 1399 نظرات: 0 نویسنده: amirkhosro